Ny terapiform i Danmark!

Subliminalterapi udnytter ens underbevidste mentale evne, som normalt ikke bliver brugt. Terapeuten guider klienten til at bruge den evne med henblik på problemløsning eller opnåelse af et højere funktionsniveau. Ønsket ændring opnås ved terapeutens vejledning gennem en række logiske trin, der bruger den underbevidste del til at identificere den egentlige årsag til problemet, der behandles, hvorved opløsningen er mulig.

Subliminalterapi anvendes:

Subliminalterapi anvendes til behandling af kroniske smerter, vanedannende lidelser, adfærdsmæssige problemer, taleforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, ukontrolleret vrede, depression, dermatologiske problemer, mave-tarm-problemer, hovedpine, seksuelle forstyrrelser, vægtkontrol, og m.m. Enhver lidelse, der er blevet skabt gennem livserfaringer, kan behandles med Subliminalterapi.

Baggrund

Subliminalterapi bliver kategoriseret ind under hypnose-terapien da klienten helt af sig selv kommer til at gå ind i en mild tranceform, dog kan det på ingen måder samlingens med en almenlig hypnose session.

Subliminalterapi er en terapiform som er helt ny her i Danmark. Subliminalterapi er blevet udviklet af Dr. E. Yager som er Dr. i Psykoterapy og Hypnoterapi i USA.
Dr. Yager har i over 30 år udviklet den enestående terapiform, som kan opløse psykiske blokeringer og blokeringer som giver sig udtryk i kronisk fysik ubehag.

Grundlag for metoden

Subliminalterapi er opbygget efter den grundlæggende overbevisning om, at vi alle bliver formet og påvirket løbende, af de oplevelser vi dagligt har og har haft, gennem hele vores liv.

Disse oplevelser, minder, erfaringer udgør dele i so som kan have negative og positive indflydelser på vores adfærd og følelsesliv. Vores overordnede intuition har tilgang til disse dele og muligheden at tilgå dem samt eliminere negative cirkler der invalidere vores liv.

Du kan finde meget mere information på udvikleren Dr. Yagers hjemmeside, omkring denne terapi metode http://www.stii.us/

I behandlingsforløbet vil du lære Selvhypnose og jeg som behandler, behøver ikke at vide om problemet eller problemets oprindelse, for at kunne eliminere problemet.

Ring og hør nærmer om denne enestående terapiform og vær en af de første, som kan drage nytte af den her i Danmark.

Find mere information om mig og min terapiformer.

Besøg min hjemmeside her!
  • Facebook